Wat kunt u doen

Wat u kunt doen om het Zeeuws Steenuilfonds te steunen
Om het steenuilbeschermingsproject nog in lengte van dagen te kunnen steunen is het essentieel dat het Zeeuws Steenuilfonds financieel blijft groeien. Daarom zoekt het fonds actief naar nieuwe donateurs. Er zijn verschillende mogelijkheden om het fonds te steunen, u kiest de vorm van uw inzet welke het best bij u past:

Financiële steun

Jaardonaties – volledig aftrekbaar indien vastgelegd in een notariële akte, zie https://landschapsbeheerzeeland.nl/steun-ons Heel belangrijk, zet ook op het formulier er duidelijk dat het tgv het Zeeuws Steenuilfonds is.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL93RABO 0380 5172 56 tnv Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
(Belangrijk om tgv Zeeuws Steenuilfonds bij de betaling te vermelden!!) 
(Het Zeeuws Steenuilfonds is administratief ondergebracht bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland) 

Praktische taken

Misschien wilt u zelf een steenuilenkast op uw terrein? Een nestkast wordt gratis bij u geplaatst, indien uw erf voldoet aan de volgende voorwaarden:

1)   rond uw woning is een zekere mate van menselijke bedrijvigheid en bevindt zich buiten de bebouwde kom 

2)   rondom de nestkast zijn voldoende schuilplekjes, zoals oude knotwilgen of andere holle bomen, een bouwvallig schuurtje of een houtstapel of zelf aangelegde houtril

3)   er bevindt zich een wei of grasveld, bij voorkeur begraasd door (klein)vee. In de wei staat het gras niet hoger dan 10 cm, in de wei staan weidepaaltjes 

4)   voorkeur voor een hoogstam-appelboom, -notenboom, -kastanjeboom of oude knotwilg, vanwege horizontale takken en beschutting tegen direct zonlicht , er is geen gaas rond de stam vastgemaakt

5)   het is mogelijk om tijdens het broedseizoen de huiskatten ’s nachts op te sluiten 

6)   er wordt buiten geen gif tegen muizen en ratten gebruikt 

7)   rond de nestkast is geen speelplaats voor kinderen, dus geen trampoline of schommel

8)   de kast staat niet te ver van een woonhuis of wandelpad vandaan, steenuilen bevinden zich graag in de buurt van mensen, net als ransuilen en kerkuilen 

9) binnen een straal van 1 km bevinden zich andere geschikte steenuilbiotopen om uitwisseling mogelijk te maken.

Wat te doen als u een steenuil vindt?

Jonge steenuilen verlaten hun broedholte wanneer ze ongeveer 3 weken oud zijn, ze kunnen dan nog niet vliegen. Ze klauteren rond in hun nestboom waarbij ze regelmatig op de begane grond terechtkomen. Dat geeft niet, ze zijn in staat om langs het schors van de boom weer terug te klimmen. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld als er gaas rond de boomstam is aangebracht of wanneer te zwak zijn. Zit het uiltje in de buurt van de broedkast, zet hem dan indien mogelijk, daarin weer terug. Zit het uiltje er later opnieuw, maak dan onder de boom een mogelijkheid om in te schuilen, zoals een pallet, omgekeerd kistje of takkenril. Dus steenuiltjes die op de grond rondlopen en een fitte indruk maken, laat u zo veel mogelijk met rust.

Een ziek uiltje moet zo snel mogelijk naar het vogelasiel gebracht worden. Zieke uiltjes zitten in elkaar, zijn nat of hebben ongedierte op hun lijf. Ga niet zelf proberen het beestje op te lappen, ze zijn zeer gevoelig voor diarree, waaraan ze zullen sterven. je kan Peter Boelee bellen: 06 25102354 en/of de Dierenambulance in Zeeland: 06-48421717de zieke vogel wordt dan meteen naar Vogel- en Zoogdieropvang de Mikke in Middelburg gebracht.

Zeeuws steenuilenfonds