Doel

Het doel van het Zeeuws Steenuilfonds is: geld inzamelen om de steenuil in Zeeland meer bekendheid te geven, de populaties beschermen en versterken en onderzoek doen naar het gedrag van de Zeeuwse steenuilen om de vogels beter te kunnen beschermen. Hiervoor zal de inzet van professionele deskundigen, vrijwilligers en studenten noodzakelijk zijn. Het Zeeuws Steenuilfonds beheert het geld dat door donateurs en sponsors bijeen is gebracht.

In eerste instantie zal dit geld worden ingezet voor de bedreigde steenuilpopulatie in Midden Zeeland,  (Zuid-Beveland en Walcheren) 

Het Zeeuws Steenuilfonds is administratief ondergebracht bij Stichting Het Zeeuwse Landschap, maar zal onafhankelijk functioneren. Bij stichting Het Zeeuwse Landschap valt het Zeeuws Steenuilfonds onder de fiscale regelingen van ANBI en zijn giften dus aftrekbaar.  Voor het beheren van de gelden is ervaring nodig en dat is bij deze stichting in ruime mate aanwezig.

Het comité dat het Zeeuws Steenuilfonds beheert bestaat geheel uit vrijwilligers en dus zal minder dan 1 % van het vermogen worden gebruikt voor administratieve kosten. 

Nu de subsidie van de
Provincie Zeeland weggevallen is,
wil Het Zeeuws Steenuilfonds zich
inzetten om met beschermende
maatregelen deze aantallen te
behouden en mogelijk nog
verder te laten uitbreiden.