Links

Links:

STONE ( Steenuil Overleg Nederland) www.steenuil.nl
SOVON ( stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland) www.sovon.nl
KNNV Vogelwerkgroep de Bevelanden
www.knnv.nl/vwgbevelanden 
Stichting Het Zeeuwse Landschap www.hetzeeuwselandschap.nl
Stichting Landschapsbeheer Zeeland www.landschapsbeheerzeeland.nl
Kerkuilwerkgroep Nederland http://www.kerkuil.com
Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Midden-Zeeland www.demikke.nl/

Melden van een vogelring: www.griel.nl
Organisatie en communicatie bij verandering http://bitspieces.nl/
Uilenbescherming Brabant http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/uilenbescherming/
Natuurbescherming Vlaanderen https://www.natuurpunt.be/
Niek Oele natuurfotografie http://www.niekoele.nl/

 

Webcams op vogelnesten:
www.beleefdelente.nl

www.nestkastlive.nl
http://www.looduskalender.ee/n/en/node/67

Nu de subsidie van de
Provincie Zeeland weggevallen is,
wil Het Zeeuws Steenuilfonds zich
inzetten om met beschermende
maatregelen deze aantallen te
behouden en mogelijk nog
verder te laten uitbreiden.