Grote Vrienden van deze kleine uil...

 schonk kwaliteitsgereedschap om de nestkasten in het veld te renoverenKwaliteits gereedschap https://www.1ekeus.nl/

 

Leden van Rotary Club Goes-De Bevelanden timmeren ieder jaar nieuwe nestkasten

Nu de subsidie van de
Provincie Zeeland weggevallen is,
wil Het Zeeuws Steenuilfonds zich
inzetten om met beschermende
maatregelen deze aantallen te
behouden en mogelijk nog
verder te laten uitbreiden.