Grote Vrienden van deze kleine uil...

Leden van Rotary Club Goes-De Bevelanden timmeren ieder jaar nieuwe nestkasten

In 2022 ontving het Zeeuws Steenuilfonds € 1000,- aan donaties, nog eens € 1296,- kwam binnen via een spontane crowdfundingactie. 
Van het Vogelfonds ontving het Steenuilfonds € 3000,- om nieuwe nestkasten te laten maken. 
Het Steenuilfonds ontving van Vogelbescherming € 2500,-  voor het ontwerp en afdrukken van een nieuwe Brochure in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 

Studio Zint  zorgt voor het  ontwerp van de Brochure, het Logo en het ontwerp van de Website.    info@studiozint.nl        

Nu de subsidie van de
Provincie Zeeland weggevallen is,
wil Het Zeeuws Steenuilfonds zich
inzetten om met beschermende
maatregelen deze aantallen te
behouden en mogelijk nog
verder te laten uitbreiden.